Επενδυτικό πρόγραμμα Εθνικού Ταμείου Επενδύσεων

Το νομοσχέδιο για τη δημιουργία και λειτουργία του Εθνικού Ταμείου Επενδύσεων το οποίο θα διαχειρίζεται τα έσοδα από την πώληση υδρογονανθράκων, απαγορεύει ρητά τις επενδύσεις μέσα στην Κύπρο για να μην δημιουργηθεί “φούσκα”.

Επειδή η οικονομία του νησιού είναι σχετικά μικρή και τα έσοδα αναμένονται πολύ υψηλά, η οποιαδήποτε επένδυση εντός της χώρας θα δημιουργούσε χάος στις οικονομικές ισορροπίες. Αντ’ αυτού θα γίνουν επενδύσεις στο εξωτερικό, είτε σε περιουσιακά στοιχεία είτε σε κυβερνητικά ομόλογα με αξιολόγηση ΑΑΑ.

Αυτό που προβλέπει μέχρι στιγμής το παραπάνω νομοσχέδιο είναι ότι όσο το δημόσιο χρέος της Κύπρου υπερβαίνει το 80% του ΑΕΠ, το 50% των εισόδων από τους υδρογονάνθρακες θα χρησιμοποιείται για την κάλυψη του χρέους. Μόλις το ποσοστό πέσει κάτω από το 80% και βρίσκεται πάνω από το όριο του 60% – σύμφωνα με τα κριτήρια του Μάαστριχτ – μόνο το 25% θα χρησιμοποιείται για την κάλυψη του δημοσίου χρέους και το υπόλοιπο θα χρησιμοποιείται για την δημιουργία αποθεματικών.invest-1346104_960_720

Επίσης, μέχρι το ταμείο να μαζέψει κεφάλαια ίσα με το 3% του ΑΕΠ, τα χρήματα θα επενδύονται σε ομόλογα χωρών του τρίτου κόσμου. Μέχρι τότε τη διαχείριση θα την έχει η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου για να μην υπάρξει πρόσθετο κόστος από τη δημιουργία ενός ακόμη οργανισμού. Το Εθνικό Ταμείο Επενδύσεων θα δημιουργηθεί μόλις συμπληρωθεί το ποσό των 18 Δις.

Το Οικονομικό Συμβούλιο διαφωνεί σε όλα τα παραπάνω θεωρώντας ότι δεν πρέπει να δοθούν χρήματα από την πώληση των υδρογονανθράκων έναντι του εξωτερικού χρέους καθώς κάτι τέτοιο θα χαλαρώσει την δημοσιονομική πειθαρχία. Αυτό που προτείνει είναι να μην χρησιμοποιηθούν καθόλου αυτά τα χρήματα σε περιόδους οικονομικής ανάπτυξης δημιουργώντας αποθεματικά τα οποία θα χρησιμοποιούνται σε περιόδους “ισχνών αγελάδων”.

Οι περισσότεροι οικονομικοί αναλυτές θεωρούν ότι όλη αυτή η συζήτηση είναι πρώιμη. Τα έσοδα από την πώληση φυσικού αερίου από την γεώτρηση “Αφροδίτη” δεν αναμένονται πριν το 2020. Μέχρι τότε πολλά μπορούν να συμβούν και είναι νωρίς να αποφασιστεί από τώρα το τι θα κάνει το Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο.