Κύπρος: Νέο πρόγραμμα χορήγησης υπηκοότητας σε ξένους επενδυτές

Τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών της Κύπρου, λαμβάνοντας υπόψη τους τις ανάγκες των ξένων επενδυτών και επιδιώκοντας την δημιουργία ενός ελκυστικού περιβάλλοντος για νέες επενδύσεις, προχώρησαν στην αναδιαμόρφωση του ισχύοντος πλαισίου για τη χορήγηση της κυπριακής υπηκοότητας σε ξένους επενδυτές. Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα δεν είναι πια αναγκαίο οι μελλοντικοί επενδυτές να σχηματίζουν ομάδες των πέντε, ενώ το ανώτατο όριο της απαιτούμενης επένδυσης για μεμονωμένους επενδυτές μειώθηκε στο μισό, στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Η κυπριακή κυβέρνηση εισήγαγε περισσότερες ασφαλιστικές δικλείδες για την προστασία των επενδυτών και οι κύριοι αιτούντες θα μπορούν να εξασφαλίζουν τη χορήγηση υπηκοότητας και για τους γονείς τους.coins-948603_960_720

Το αναδιαμορφωμένο πρόγραμμα έχει ως στόχο τη διατήρηση της ξεχωριστής φύσης του κυπριακού διαβατηρίου, που σήμερα κατατάσσεται στη δωδέκατη θέση της παγκόσμιας κατάταξης διαβατηρίων. Ένα από τα σημαντικότερα θετικά χαρακτηριστικά του αποτελεί η ταχύτητα των διαδικασιών έκδοσης, υπερτερώντας έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών που προσπαθούν να προσελκύσουν ξένους επενδυτές, όπως η Μάλτα, η Πορτογαλία, η Ουγγαρία και η Βουλγαρία. Μέσα σε μια περίοδο τριών μηνών οι διαδικασίες αποδοχής των αιτήσεων έχουν ολοκληρωθεί, πράγμα που φέρνει την Κύπρο στην πρώτη θέση ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κυβέρνηση της Κύπρου δίνει μεγάλη σημασία στη σύναψη δεσμών εμπιστοσύνης με τους επενδυτές, εξασφαλίζοντας τη διατήρηση μόνιμης κατοικίας, η οποία πρέπει να έχει αγοραστεί έναντι του ποσού των 500.000 ευρώ + Φ.Π.Α. τουλάχιστον και να διατηρηθεί σε όλη την διάρκεια της ζωής τους. Μάλιστα, έχει ληφθεί ειδική μέριμνα για τις άμεσες ανάγκες των αιτούντων, καθώς παραχωρείται προσωρινή άδεια διαμονής μέχρι την ολοκλήρωση της εξέτασης της αίτησης χορήγησης υπηκοότητας.

Με δεδομένο ότι η οικονομία της Κύπρου πετυχαίνει συνεχώς νέα ρεκόρ στην προσπάθεια εξυγίανσής της και τώρα πια αποτελεί παράδειγμα υγιούς οικονομικής διαχείρισης, οι επενδυτές αναμένεται να συνεχίσουν να συρρέουν στο νησί με αυξανόμενους ρυθμούς. Άλλωστε οι αξίες των ακινήτων στο νησί έχουν πια σταθεροποιηθεί, ενώ οι τιμές των παραθαλάσσιων τουριστικών ακινήτων, που αφορούν κυρίως την ξένη αγορά, αυξάνονται συνεχώς από την εποχή της οικονομικής κρίσης.